NO KAD PENGENALAN :
    CONTOH: 880023168764
SILA MASUKKAN NO KAD PENGENALAN/MY KAD ANDA DAN TEKAN BUTANG SEMAK